Lactarius musteus Tallriska

Tallriskan växer med tall i hällmarkstallskog. Acktjärnsåsen S 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Tallriskan växer med tall i hällmarkstallskog.
Acktjärnsåsen S 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko