Lactarius pyrogalus Hasselriska

Hasselriskan är bunden till hassel. Strömsholms NR 12/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Hasselriskan är bunden till hassel.
Strömsholms NR 12/9 2011. Foto: Lars Bsenko