Lactarius quieticolor Blåmjölkig riska

Blåmjölkig riska har en blåaktig sparsam mjölksaft i hatten. Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Blåmjölkig riska har en blåaktig sparsam mjölksaft i hatten. Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Risakan är bunden till tall på sandig mark. Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Risakan är bunden till tall på sandig mark.
Ramnäs O 7/9 2011. Foto: Lars Bsenko