Lactarius serifluus Stinkriska

Stinkriska har en doft som av stinkflyn. Strömsholms NR 12/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Stinkriska har en doft som av stinkflyn.
Strömsholms NR 12/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Stinkriska växer med ädla lövträd. Strömsholms NR 12/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Stinkriska växer med ädla lövträd.
Strömsholms NR 12/9 2011. Foto: Lars Bsenko