Lactarius torminosus Skäggriska

Skäggriskan påträffas ofta längs skogsvägar med björk. Jan-Olsskogens NR (västra delen) 12/9 2014.  Foto: Lars Bsenko

Skäggriskan påträffas ofta längs skogsvägar med björk.
Jan-Olsskogens NR (västra delen) 12/9 2014.
Foto: Lars Bsenko