Lactarius trivialis Skogsriska

Skogsriskan är vanlig i barr- och blandskog. Baståsen 22/8 2005. Foto: Lars Bsenko

Skogsriskan är vanlig i barr- och blandskog.
Baståsen 22/8 2005. Foto: Lars Bsenko