Lactarius volemus Mandelriska

Mandelriskan anses vara en bra matsvamp. Ramnäs O 22/8 2012. Foto: Lars Bsenko

Mandelriskan anses vara en bra matsvamp.
Ramnäs O 22/8 2012. Foto: Lars Bsenko

Mandelriskan är en signalart för äldre skog. Lilla Källmora 2/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Mandelriskan är en signalart för äldre skog.
Lilla Källmora 2/9 2011. Foto: Lars Bsenko