Russula acrifolia Skarp svedkremla

Skarp svedkremla växer i löv- och barrskog. Slagghögarna 7/7 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Skarp svedkremla växer i löv- och barrskog.
Slagghögarna 7/7 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Kremlan rodnar först innan den svartnar. Slagghögarna 7/7 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Kremlan rodnar först innan den svartnar.
Slagghögarna 7/7 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko