Clitocybe alexandri Pluggtrattskivling

Pluggtrattskivlingen växer i barrmattan under granar. Slagghögarna 22/9 1985. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Pluggtrattskivlingen växer i barrmattan under granar.
Slagghögarna 22/9 1985. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Den noterades första gången på Slagghögarna 1984 av Holger Axelsson. Slagghögarna 22/9 1985. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Den noterades första gången på Slagghögarna 1984 av Holger Axelsson.
Slagghögarna 22/9 1985. Inskannad från dia: Lars Bsenko