Clitocybe ditopus Mjöltrattskivling

Mjöltrattskivlingen doftar starkt av mjöl.  Lilla Källmora 13/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Mjöltrattskivlingen doftar starkt av mjöl.
Lilla Källmora 13/9 2014. Foto: Lars Bsenko