Leucocortinarius bulbiger Bleksporig spindling

Namnet bleksporig spindling indikerar att arten är nära besläktad med spindlingarna. Morfologiskt påminner den om en spindling och trots sitt vita sporpulver placerades den förr nära spindlingarna. Senare forskning har visat att arten tillhör samma familj som musseroner (Tricholomataceae). Den växer mindre allmänt i barrskog.

Bleksporig spindling växer ofta i mossig granskog. Gatstugan 25/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Bleksporig spindling växer ofta i mossig granskog.
Gatstugan 25/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Foten har en stor väl avsatt basalknöl. Jobsbo 3/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Foten har en stor väl avsatt basalknöl.
Jobsbo 3/9 2011. Foto: Lars Bsenko

 

Hatten hos bleksporig spindling har velumrester i kanten. Store Skyttorp NO 4/10 2011. Foto: Lars Bsenko

Hatten hos bleksporig spindling har velumrester i kanten.
Store Skyttorp NO 4/10 2011. Foto: Lars Bsenko