Leucopaxillus cerealis Barrmusseron

NT – Nära hotad

Barrmusseronen växer mestadels i barrmattor under främst gran i rika barrblandskogar. Den tycks vara beroende av kalkrik eller åtminstone högbonitetsskogar.Den anträffas aldrig i mera triviala skogstyper.
I Västmanland är den påträffad på 4 skilda lokaler varav 3 är belägna i Surahammars kommun. Sannolikt ingår barrmusseronen i ett artkomplex.

Barrmusseron Djupmossen NR 30/7  2003 Foto Lars Bsenko

Barrmusseron Djupmossen NR 30/7 2003
Foto Lars Bsenko

Lokaler i Surahammars kommun

  1. Björksnaret 2012 (Lars Bsenko, Tom Sävström)
  2. Näset 2012 (Lars Bsenko)
  3. Björksnaret 2011 (Lars Bsenko)
  4. Näset 2011 (Lars Bsenko)
  5. Djupmossen NR 2003 (Lars Bsenko)