Tricholoma apium Lakritsmusseron

Lakritsmusseronen växer på tallåsar och hällmarker. Skjutbaneskogen 30/8 2011. Foto: Lars Bsenko

Lakritsmusseronen växer på tallåsar och hällmarker.
Skjutbaneskogen 30/8 2011. Foto: Lars Bsenko