Tricholoma cingulatum Ringmusseron

Ringmusseronen växer på fuktig mark med sälg. Slagghögarna 23/9 2003. Skannad: Lars Bsenko

Ringmusseronen växer på fuktig mark med sälg.
Slagghögarna 23/9 2003. Skannad: Lars Bsenko