Tricholoma columbetta Silkesmusseron

Silkesmusseronen växer i lövskog med ek och björk. Kohagen NR 18/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Silkesmusseronen växer i lövskog med ek och björk.
Kohagen NR 18/10 2014. Foto: Lars Bsenko