Tricholoma equestre Riddarmusseron

Riddarmusseronen växer på tallåsar och i hällmarker. Naddtorpet SV 10/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Riddarmusseronen växer på tallåsar och i hällmarker.
Naddtorpet SV 10/10 2014. Foto: Lars Bsenko