Tricholoma ustaloídes Mjölmusseron

 Mjölmusseron – nära hotad (NT)

Mjölmusseronen är en ganska stor och kraftig orangebrun musseron som bildar mykorrhiza med ek. Den luktar mjöl och smakar beskt. Den är kalkgynnad men ej kalkberoende. I Västmanland finns endast tre fynd noterade i Artportalen. Dess förekomst följer ekregionen och fyndet vid Hovgården är enligt Artportalen det nordligaste i Sverige. Svamparna vid Hovgården växte gyttrat vid basen av en gammal grov ek.

Mjölmusseron i ädellövtäppa vid Hovgården, 22/8 2011.  Foto: Tom Sävström

Mjölmusseron i ädellövtäppa vid Hovgården, 22/8 2011.
Foto: Tom Sävström