Tricholomopsis rutilans Prickmusseron

Prickmusseronen växer på barrved. Hästlösa 6/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Prickmusseronen växer på barrved.
Hästlösa 6/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Prickmusseronen växte vid basen av en tallstubbe. Källfallsberget SV 31/8 2011. Foto: Lars Bsenko

Prickmusseronen växte vid basen av en tallstubbe.
Källfallsberget SV 31/8 2011. Foto: Lars Bsenko