Entoloma sericellum Bleknopping

Bleknoppingen växer ofta längs skogsvägar.  Jan-Olsskogen NR (östra delen) 10/8 2014. Foto: Lars Bsenko

Bleknoppingen växer ofta längs skogsvägar.
Jan-Olsskogen NR (östra delen) 10/8 2014.
Foto: Lars Bsenko