Entoloma vernum Vårrödhätting

Vårrödhätting i gräs på skogsbilvägens vändplan.  Kotarmen 27/4 2014. Foto: Lars Bsenko

Vårrödhätting i gräs på skogsbilvägens vändplan.
Kotarmen 27/4 2014. Foto: Lars Bsenko