Rhodocybe caelata Sprickrussling

Sprickrusslingen är en liten skivling med gråvit-gråbrun något navlad hatt. Sannolikt har den fått sitt namn av de fina koncentriska sprickorna i hatthuden som bildas när svampen blir äldre. Skivorna är något nedlöpande och gråaktigt gula. Foten är gråbrun. Svampen luktar svagt mjölaktigt. Mikroskopiskt kännetecknas den av ellipsoida/mandelformade knöliga sporer och cylindriska cystider. Arten kan kanske förväxlas med glansrussling, bandad navelrödling eller gråbruna trattskivlingar.

Sprickrusslingen i gräs i naturbetesmark. Vinterängshagen 7/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Sprickrusslingen i gräs i naturbetesmark. Vinterängshagen 7/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Något knöliga/ojämna sporer hos sprickrusslingen. Mikroskopi: Lars Bsenko

Något knöliga/ojämna sporer hos sprickrusslingen.
Mikroskopi: Lars Bsenko

Enligt Artportalen är den inte tidigare rapporterad från Västmanland och man frågar sig då varför. Totalt för Sverige (2014-10-09) finns 87 fynd registrerade. I Ryman/Holmåsen Svampar sid 372 står att sprickrusslingen är mindre allmän men troligen mycket förbisedd. Trots att länet har haft duktiga mykologer som Ragnar Morander, Holger Axelsson och Herbert Kaufmann så har ingen av dessa rapporterat sprickrusslingen vilket kanske indikerar att den verkligen är sällsynt i länet.

Lars Bsenko