Cortinarius aureofulvus Gyllenspindling

Gyllenspindling  – Sårbar

Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Huvudsaklig finns den i äldre icke kalavverkade skogar. I de biotoper där den finns bör skogsbruk bedrivas skonsamt och med stor hänsyn till växtligheten. Markberedning och markavvattning bör inte förekomma.

Gyllenspindlingen växer ned gran och tall. Ramnäs O 16/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Gyllenspindlingen växer ned gran och tall.
Ramnäs O 16/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Gyllenspindling Björksnaret 24/9 2010 Fota: Lars Bsenko

Gyllenspindling Björksnaret 24/9 2010
Fota: Lars Bsenko