Cortinarius aureopulverulentus Puderspindling

Puderspindling  – Sårbar

Växer i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Påträffas ofta i myrstackar eller i tjock barrförna. Totalt finns 4 noteringar i Artportalen från 4 olika lokaler i länet.

Puderspindling Björksnaret 5/9 2011 Foto:Lars Bsenko

Puderspindling Björksnaret 5/9 2011
Foto:Lars Bsenko

Lokaler i Surahammars kommun

  1. Näset 2011 (Lars Bsenko)
  2. Ulvramen O 2011 (Lars Bsenko)
  3. Björksnaret 2011 (Lars Bsenko)