Cortinarius corrosus Bullspindling

Bullspindling är sällsynt i Västmanland. Slagghögarna 20/10 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Bullspindling är sällsynt i Västmanland.
Slagghögarna 20/10 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Bullspindling växer med gran på kalkmark. Slagghögarna 20/10 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Bullspindling växer med gran på kalkmark.
Slagghögarna 20/10 1999. Inskannad från dia: Lars Bsenko