Cortinarius croceus Gulskivig kanelspindling

Den gulskiviga kanelspindlingen växer ofta i mager mark med gran och tall. Dalbacken 10/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Den gulskiviga kanelspindlingen växer ofta i mager mark med gran och tall.
Dalbacken 10/9 2014. Foto: Lars Bsenko