Cortinarius fraudulosus Granrotspindling

Granrotspindling – Sårbar

Granrotspindling har en fibrig vitaktig hatt och är i början svagt klibbig. Hatten blir senare mer eller mindre brunfläckad. Foten klubbformig neråt och därefter ofta kort rotad. Den är från början ullig av velumrester. Lukten är ganska stark. En art, som är knuten till gran. Vanligen växer den i djup barrmatta eller gamla myrstackar. Förekommer i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Det finns 13 observationer för Västmanland inlagda i Artportalen.

Granrotspindling Ulvsbomuren V 7/9 2002 Foto: Lars Bsenko

Granrotspindling Ulvsbomuren V 7/9 2002
Foto: Lars Bsenko

Lokaler i Surahammars kommun

  1. Björksnaret 2012 (Lars Bsenko, Tom Sävström)
  2. Ulvramen O 2011 (Lars Bsenko)
  3. Muren NV 2008 (Kurt-Anders Johansson, Rolf -göran Carlsson)
  4. Mellan Muren och sjön Ulvramen 2008 (Kurt-Anders Johansson, Rolf -göran Carlsson)
  5. Ulvsbomuren V 2002 (Lars Bsenko)