Cortinarius glaucopus Strimspindling

Strimspindlingen växer hos oss med gran. Kanalbanken Rämnäs V 26/11 2011. Foto: Lars Bsenko

Strimspindlingen växer hos oss med gran.
Kanalbanken Rämnäs V 26/11 2011. Foto: Lars Bsenko

Strimspindlingen är en signalart för rika biotoper. Kanalbanken Ramnäs V 26/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Strimspindlingen är en signalart för rika biotoper.
Kanalbanken Ramnäs V 26/9 2011. Foto: Lars Bsenko

 

Vid normala svampår är strimspindlingen årlig på Slagghögarna.  Slagghögarna 17/9 2003. Foto: Lars Bsenko

Vid normala svampår är strimspindlingen årlig på Slagghögarna.
Slagghögarna 17/9 2003. Foto: Lars Bsenko