Cortinarius mucosus Hedspindling

Hedspindlingen växer i hällmarkstallskog. Rövallsmossen SO inom reservatet. 1/10 2014. Foto: : Lars Bsenko

Hedspindlingen växer i hällmarkstallskog. Rövallsmossen SO inom reservatet. 1/10 2014. Foto: : Lars Bsenko