Cortinarius quarciticus Kvartsspindling

Kvartsspindlingen är bunden till tall i hällmarkstallskog. Jan-Olsskogens NR 12/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Kvartsspindlingen är bunden till tall i hällmarkstallskog.
Jan-Olsskogens NR 12/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Kvartsspindlingen växer i renlav med tall i hällmarkstallskog. Acktjärnsåsen S 17/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Kvartsspindlingen växer i renlav med tall i hällmarkstallskog. Acktjärnsåsen S 17/9 2011.
Foto: Lars Bsenko

 

Kvartsspindlingen växer i renlav med tall i hällmarkstallskog. Acktjärnsåsen S 17/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Kvartsspindlingen växer i renlav med tall i hällmarkstallskog. Acktjärnsåsen S 17/9 2011.
Foto: Lars Bsenko