Cortinarius russus Rostspindling

Rostspindling – sårbar

Bildar mykorrhiza med gran, i äldre ängsgranskog på kalkrik och näringsrik, något fuktig mark. Totalt finns 7 observationer från 5 olika lokaler för Västmanland i Artportalen.

Rostspindling Jobsbo 3/9 2011 Foto: Lars Bsenko

Rostspindling Jobsbo 3/9 2011
Foto: Lars Bsenko

Lokaler i Surahammars kommun

  1.  Björksnaret 2012 (Lars Bsenko, Tom Sävström)
  2. Jobsbo 2012 (Lars Bsenko)
  3. Ramnäs O 2012 (Lars Bsenko)
  4. Lergropen 2012 (Lars Bsenko)
  5. Jobsbo 2011 (Lars Bsenko)
  6. Hästlösa 2000 (Lars Bsenko)