Cortinarius sulfurinus Persiljespindling

Persiljespindlingen är en brungult färgad spindling med olivaktiga nyanser, klibbig hattyta och en avsatt förtjockad basalknöl. Den föredrar kalkrik eller basisk mark och växer med gran, Den doftar svagt aromatiskt och mykologer identifierar det som persiljedoft. Den är rödlistad som NT.

Persiljespindlingen är bunden till gran Jobsbo 17/9 2012. Foto: Lars Bsenko

Persiljespindlingen är bunden till gran
Jobsbo 17/9 2012. Foto: Lars Bsenko

Persiljespindlingen känns igen på sin särägna doft. Näset väst Ramnäs 21/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Persiljespindlingen känns igen på sin särägna doft.
Näset väst Ramnäs 21/9 2011. Foto: Lars Bsenko