Cortinarius trivialis Trappspindling

Trappspindlingen växer vanligen med asp på lerjord. Hovgården NO 23/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Trappspindlingen växer vanligen med asp på lerjord.
Hovgården NO 23/10 2014. Foto: Lars Bsenko