Cortinarius turmalis Tuvspindling

Tuvspindlingen växer ofta starkt tuvad.  Lilla Källmora 13/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Tuvspindlingen växer ofta starkt tuvad.
Lilla Källmora 13/9 2014. Foto: Lars Bsenko