Cortinarius uraceus Svartnande spindling

Svartnande spindling växer ofta med gran. Gottrickkärret 28/6 2003. Foto: Lars Bsenko

Svartnande spindling växer ofta med gran.
Gottrickkärret 28/6 2003. Foto: Lars Bsenko

Svartnande spindling har svaga med tydliga gröna toner på foten.  Gottrickkärret 28/6 2003. Foto: Lars Bsenko

Svartnande spindling har svaga med tydliga gröna toner på foten.
Gottrickkärret 28/6 2003. Foto: Lars Bsenko