Hygrocybe intermedia Trådvaxskivling

Trådvaxskivling uppträder sällsynt i Elingbos naturbetesmark. 29/7 2009. Foto: Tom Sävström

Trådvaxskivling uppträder sällsynt i Elingbos naturbetesmark. 29/7 2009. Foto: Tom Sävström