Hygrocybe pratensis Ängsvaxskivling

Ängsvaxskivlingen växer i gräs  i hagmark. Naturbetesmarken SV Gatstugan 15/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Ängsvaxskivlingen växer i gräs i hagmark.
Naturbetesmarken SV Gatstugan 15/10 2014.
Foto: Lars Bsenko