Hygrophorus agathosmus Doftvaxskivling

Doftvaxskivlingen växer gärna i granplanteringar. Gatstugan 21/10 2014. Foto Lars Bsenko

Doftvaxskivlingen växer gärna i granplanteringar.
Gatstugan 21/10 2014. Foto Lars Bsenko