Hemsidan – syfte och ambition

Syfte.
Hemsidans viktigaste sida är startsidan som riksförbundet valt att utforma som en bloggsida. Där skall medarbetarna beskriva och debattera aktuella företeelser inom naturvård och vår miljö. Ett axplock av tänkbara områden kan vara:

  • Aktuell naturvårdspolitik i kommunen.
  • Hoten mot våra naturbetesmarker.
  • Skogbolagens avverkningar och våra kvarvarande skogar.
  • Vargfrågan.
  • Jakt och fiske.
  • Hantering av vildsvinsstammen.
  • Klimatfrågan.
  • Vattenmiljö.

Listan är naturligtvis inte fullständig utan många fler områden finns att debattera och aktualiseras. Även om första sidan är viktigast så får vi inte glömma de övriga sidorna som omfattar redogörelser och data (bildarkiv). Helheten kommer att avgöra hur hemsidan uppfattas av läsarna.

Ambition. Alla i styrelsen borde bidra regelbundet med inlägg. Har du inte lagt upp en genväg på skrivbordet till startsidan så gör det nu. Politiker och tjänstemän borde ha intresse att ofta besöka sidan för att se vad som pågår och vilken åsikter som finns inom vår förening. För medlemmarna i kretsen borde det vara självklart att regelbundet besöka hemsidan. Alla kan skriva kommentarer till inlägg men antalet författare som kan skriva inlägg borde utökas. Skriv hellre flera korta inlägg än ett långt och omfattande dokument. Gör hemsidan till en aktuell sida som lockar till nöje och läsning. Hjälp till att bygga en aktuell och levande hemsida.