Pentatoma rufipes Rödbent bärfis

 

Rödbent bärfis Rävåsgrand 22/9 2006 Foto:  Jesper Gustavsson

Rödbent bärfis Rävåsgrand 22/9 2006
Foto: Jesper Gustavsson