Kuriosa Flyttblock

Flyttblock   en bildpresentation av stora flyttblock i våra trakter

Flyttblock är stora stenbumlingar som fångades upp av inlandsisen. De låg infrusna i isen och kunde transporteras långa sträckor med de smältande ismassorna. När isen väl smält blev stenarna kvar i landskapet.
Trollastenen, Älgstenen, Junker jägares sten – är några namn på stora mäktiga flyttblock i Sverige.

Vi har Mantesstenen, m fl …….

Känner Du till något stort flyttblock i Surahammars kommun? Har du hört om man kallar stenen för något namn eller om det finns någon berättad historia kring stenen? Välkommen med bild och/eller rapport till någon av oss i styrelsen.

 Blocket norr Svenskbyn

Koordinater: 6624270 1523155. Blocket är cirka 8 meter högt och omkretsen är drygt 30 meter ( 1.5 meter ovan marken).

Blocket norr Svenskbyn vid järnvägen. Neo poserar vid ett besök 2012-04-15 Foto: Lars Bsenko

Blocket norr Svenskbyn vid järnvägen. Neo poserar vid ett besök 2012-04-15
Foto: Lars Bsenko

 

Mantesstenen

Seglingsberg 13/1 2008 Foto: Tom Sävström

Seglingsberg 13/1 2008
Foto: Tom Sävström

I samband med föreningens nyårsvandring  i Seglingsberg besöktes Mantesstenen, ett mäktigt flyttblock, invid skogsbilvägen strax norr om Mantmossen.

Allmänningstorp

Flyttblock

Ordföranden poserar på ett mäktigt flyttblock vid Allmänningstorp, öster om Surahammar, (Skultuna sn), 14/3 2014. Foto: Torbjörn Holmstedt

Vågsjön

Vid Vågsjön finns också ett enormt flyttblock, som är värt att besöka. Du hittar blocket i sjökanten om du följer stigen söderut från parkeringen där vägen kröker mot Uggelbo. Efter ca 300 meter längs den vältrampade stigen når du stenbumlingen.

Kanske är detta Suras största flyttblock, beläget vid Vågsjöns nordöstra strand. 25/3 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Kanske är detta Suras största flyttblock, beläget vid Vågsjöns nordöstra strand. 25/3 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Flyttblock vid Grytbäcken

Flyttblock vid Grytbäcken mitt emot Fasters håla, Sura socken, 5/9 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Flyttblock vid Grytbäcken mitt emot Fasters håla, Sura socken, 5/9 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Flyttblock Hälsningtorp

Flyttblock invid vägen nära Hälsingtorp, Skultuna socken, 17/4 2014. Foto: Torbjörn Holmstedt

Flyttblock invid vägen nära Hälsingtorp, Skultuna socken, 17/4 2014. Foto: Torbjörn Holmstedt