Kuriosa träd/lövträd

Ek

 

Rune Norrström poserar framför eken i Oxhagen i Olberga, 2010-04-03. Foto: Tom Sävström

Rune Norrström poserar framför eken i Oxhagen i Olberga, 2010-04-03. Foto: Tom Sävström

 

 

Eken som vårdträd, Oxhagen, Olberga, 2010-04-03. Foto: Tom Sävström

Eken som vårdträd, Oxhagen, Olberga, 2010-04-03. Foto: Tom Sävström

 

 Är eken i Oxhagen Suras grövsta träd?

Eken växer hemma på Norrströms tomt i Oxhagen i Olberga och vi tror det kan vara Suras grövsta träd. Stamomkretsen i brösthöjd mäter 458 cm. Inget annat av våra trädslag har så många djur och växter knutna till sig som eken. Över 1 000 arter av bland annat lavar, svampar, insekter och fåglar finner i eller på eken ett livsrum. Trädet är skyddat som ”Naturminne”. Känner du till något grövre träd? Bilder inlagda under Naturen/kuriosa/träd…

 Sälg

Grov sälg Hästlösa/Sörsjön 22/9 2013. Från vänster Kenneth Nordberg, Jesper Gustavsson, Tina Nordberg, Maj Karsten, Janne Hedström. Foto Tom Sävström

Grov sälg Hästlösa/Sörsjön 22/9 2013. Från vänster Kenneth Nordberg, Jesper Gustavsson, Tina Nordberg, Maj Karsten, Janne Hedström.
Foto Tom Sävström

Denna mycket grova sälg växer i öppen betesmark mellan Hästlösa och Sörsjön. Den mäter 3,20 m i omkrets. Stammen är ihålig, men trädet lever och grönskar. Åldern vågar jag inte gissa, men säkert är att trädet är hemvist för många växter och djur. (Bilden tagen vid föreningens utflykt i september 2013).

————————————————————————————————————————————————————————————————

Grov sälg i bryn vid Vamossen, Lisjö, 25/3 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Grov sälg i bryn vid Vamossen, Lisjö, 25/3 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Omkretsen mäts med talmeter, sälgens omkrets 200 cm i brösthöjd. Vamossen, Lisjö 25/3 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Omkretsen mäts med talmeter, sälgens omkrets 200 cm i brösthöjd. Vamossen, Lisjö 25/3 2015. Foto: Torbjörn Holmstedt

Vid Vamossens gamla odlingsmarker finns en grov sälg, stående i ett skogsbryn. Inte så gott om grova sälgar i markerna, denna mäter 200 cm i omkrets, mätt 130 cm ovan mark. På sälgen växer tre arter tickor, sälg- kudd- och eldticka.

Klibbal

Klibbal i vägkant vid Rålken, Haraker socken, Västerås kommun. Trädet mäter 267 cm omkrets i brösthöjd. 12/2 2018. Foto: Tom Sävström