Kuriosa Myrstackar

Imponerande myrstack i äldre grandominerad barrskog på Björksnarsskogen väster om Seglingsberg,  7/10 2012. Foto: Tom Sävström

Imponerande myrstack i äldre grandominerad barrskog på Björksnarsskogen väster om Seglingsberg,
7/10 2012. Foto: Tom Sävström

Stackmyror påverkar artsammansättningen av både växter och djur i och kring myrstackarna. I en stack finns en specifik fauna och de bidrar därmed till skogens biologiska mångfald. Myror sprider exempelvis blåsipporna, genom att transportera dess frön.
Bli med och utmana oss i rapporterandet av stora myrstackar. Rapportera till hemsidan, med bild och ange plats och gärna höjd. Myrorna trivs främst i gamla granskogar. De trivs mindre bra i unga och hårt brukade skogar.

Skapligt stor myrstack i skogsbryn vid Allmänningstorp, (Skultuna sn), 14/3 2014. Foto: Tom Sävström

Skapligt stor myrstack i skogsbryn vid Allmänningstorp, (Skultuna sn), 14/3 2014. Foto: Tom Sävström

Gammal mäktig myrstack i gammal granskog, öster om Ulvramen, Ramnäs, 2/11 2014. Foto: Gunnel Sävström

Gammal mäktig myrstack i gammal granskog, öster om Ulvramen, Ramnäs, 2/11 2014. Foto: Gunnel Sävström

Vid en utflykt häromdagen hittades ett par mäktiga myrstackar i granskog, på en höjd strax norr om Skomakartorp i Sura. Stackmyran, eller röd skogsmyra, som är dess svenska namn, är lite av en skogsvårdare. Myrorna inom ett samhälle kan äta tusentals insekter per dag. Många av dessa är skadeinsekter.

Mäktig myrstack i granskog, strax norr Skomakartorp, Sura, 24/3 2015. (Koord: 6619495-1520120). Foto: Torbjörn Holmstedt

Mäktig myrstack i granskog, strax norr Skomakartorp, Sura, 24/3 2015. (Koord: 6619495-1520120). Foto: Torbjörn Holmstedt