Cladonia stellaris Fönsterlav

 

Fönsterlav Dalbacken 28/10 2013  Foto: Lars Bsenko

Fönsterlav Dalbacken 28/10 2013
Foto: Lars Bsenko