Amanita submembranacea Gråstrumpig kamskivling

Gråstrumpig kamskivling växer både med barr- och lövträd. Naturbetesmarken SV Gatstugan 15/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Gråstrumpig kamskivling växer både med barr- och lövträd. Naturbetesmarken SV Gatstugan 15/10 2014.
Foto: Lars Bsenko