Arrhenia griseopallida Fältnavling

En liten navling vars hatt blir högst 15 mm bred. Som namnet anger är hatten navlad  i centrum och gråbrun till brunaktigt grå. Det mest karaktäristiska är de nedlöpande gråbruna lamellerna som är tjocka, delvis gaffelgrenade och med tvärådror. Foten blir 10 – 20 (30)mm hög. Den växer på lokaler där den kortväxta vegetationen dominerar. I detta fall i välbetad naturbetesmark.

Fältnavling Vinterängshagen/Hallstahammars kommun 30/10 2013 Skannat: Lars Bsenko

Fältnavling Vinterängshagen/Hallstahammars kommun 30/10 2013
Skannat: Lars Bsenko