Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii växer på en markliggande lövgren. Dyudden Västerås 30/11 2014. Foto: Bengt Stridh

Crepidotus cesatii växer på en markliggande lövgren.
Dyudden Västerås 30/11 2014. Foto: Bengt Stridh

Undersidan av Crepidotus cesatii. Dyudden Västerås 30/11 2014. Foto: Bengt Stridh

Undersidan av Crepidotus cesatii.
Dyudden Västerås 30/11 2014. Foto: Bengt Stridh

 

Nästan klotrunda till brett ellipsoida sporer hos Crepidotus cesatii. Dyudden Västerås 30/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Nästan klotrunda till brett ellipsoida sporer hos Crepidotus cesatii.
Dyudden Västerås 30/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko