Faerberia carbonaria Kolnavling

Kolnavlingen, Faerberia carbonaria, är det senaste nyfyndet på svampsidan i Hälleskogsbrännan. Det var Bengt Stridh, ordförande i Botaniska föreningen i Västmanlands län, som hittade en fruktkropp vid Långkärren, mellan Öjesjön och Uvberget i Fläckebo socken. Det skedde i samband med föreningens inventering av svedjenäva den 5 juli. Att döma av de fåtaliga rapporterna i Artportalen torde kolnavlingen vara en sällsynt svamp. Fyndet vid Långkärren är det första i Västmanland. Den utmärker sig genom att hatten är djupt navlad och skivorna kraftigt nedlöpande. Svampen bör mikroskoperas för säker bestämning och då kan man lätt se artens typiska tjockväggiga inkrusterade cystider.

Tom Sävström

Kolnavling, Hälleskogsbrännan vid Långkärren, Fläckebo s:n, 5/7 2015. Foto: Bengt Stridh

Kolnavling, Hälleskogsbrännan vid Långkärren, Fläckebo s:n, 5/7 2015. Foto: Bengt Stridh

Kolnavlingens sporer och cystid, bild ur Funga Nordica, sid 73.

Kolnavlingens sporer och cystid, bild ur Funga Nordica, sid 73.