Galerina clavata Blekfotad hätting

 Blekfotad hätting växer i naturbetesmark.  Kohagen NR 30/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Blekfotad hätting växer i naturbetesmark.
Kohagen NR 30/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Sporerna är något vårtiga vilket är svårt att se på bilden. Kohagen NR 30/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporerna är något vårtiga vilket är svårt att se på bilden.
Kohagen NR 30/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

 

Cystiderna är tibiiforma dvs. med +- avsatt huvud. Kohagen NR 30/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Cystiderna är tibiiforma dvs. med +- avsatt huvud.
Kohagen NR 30/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko