Galerina paludosa Trådkärrhätting

Trådkärrhättingen växer alltid fuktigt i sphagnum. Finnmossen O 12/6 2003. Foto: Lars Bsenko

Trådkärrhättingen växer alltid fuktigt i sphagnum.
Finnmossen O 12/6 2003. Foto: Lars Bsenko