Gomphidius glutinosus Citronslemskivling

Citronslemskivlingen växer ofta längs skogsbilvägar. St Skyttorp SO 16/6 2003. Foto: Lars Bsenko

Citronslemskivlingen växer ofta längs skogsbilvägar.
St Skyttorp SO 16/6 2003. Foto: Lars Bsenko